Výtvarné techniky

FROTÁŽ

Jako první výtvarnou techniku jsem vybral tzv. frotáž (angl. frottage, fr. frotter - třít). Jednoduchá a oblíbená mezi dětmi, kdy třením grafitové tužky (mastnou nebo suchou křídou, rudkou, pastelkou, uhlem apod.) přez papír umístěným na vhodném reliéfním povrchu získáme jeho otisk. Tato primitivní ale velmi účinná metoda byla používána již dříve před několika staletími, např v 1. st. př. l. v Číně takto byly přenášeny Konfuciovy texty vytesané do kamene. Můžeme se také setkat s názvy stone rubbing (přenos z kamenného reliéfu), brass rubbing (z mosazných náhrobních desek).Ve 20. letech minulého století objev frotáže uchvátil Max Ernsta (1925), surrealisty a další známé autory Toyen, J. Štýrský, A. Šimotová, V. Tikal, J. Istler a dal.
Pro ilustraci uvádím několik ukázek klasických frotáží bez dodatečných úprav až po ty složitější, které jsem vytvořil speciálně pro tento článek.

V této kategorii není zatím žádný článek.